Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wymiana_mlodziezy:2021warsztat_rejestracja

Rejestracja na Warsztat 2021 Balon&Media

Linki: Warsztat 2021 Balon&Media

Dane uczestników
Dodatkowe informacje

Umiejętności językowe

Prawo jazdy

Namiot
Zgoda i rejestracja

Wykorzystanie wizerunku i publikacja

Wyrażam zgodę na robienie mi zdjęć i nagrywanie filmów podczas wyżej wymienionego projektu oraz na wykorzystanie tych zdjęć przez DFJW, PNWM, Deutsche Sportjugend, Luftsportjugend des DAeC i Ballaeron e.V. do celów dokumentacyjnych i informacyjnych, jak również do działań public relations na rzecz projektu i jego organizatorów. Zgoda ta obejmuje Wykorzystanie i publikacja wizerunku bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, w szczególności:

a. Upowszechnianie w druku;

b. Publikacja na stronach internetowych wyżej wymienionych organizacji;

c. Publikacja na kanałach social media takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube w profilach wyżej wymienionych organizacji.;

Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie przez wymienione organizacje w celu organizacji tego warsztatu.

Niniejszym wiążąco zgłaszam swój udział w warsztatach w dniach 18.08.-27.08.2021. Rejestracja jest możliwa tylko na cały czas trwania obozu młodzieżowego. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagany jest podpis(y) opiekuna(ów) prawnego(ych). Dlatego prześlemy im w tym celu osobny formularz.

Po kliknięciu na wyślij rejestrację, proszę czekać na informację zwrotną z tej strony.

226 -14 =᠎
wymiana_mlodziezy/2021warsztat_rejestracja.txt · ostatnio zmienione: 2021/07/15 05:40 przez Volker Löschhorn