Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wymiana_mlodziezy:2023polanica_rejestracja

Rejestracja na Wymianę Młodzieży 2023 - Mystery of the Wind

Mystery of the Wind 2023

Dane uczestników
Dodatkowe informacje

Umiejętności językowe

Zgoda i rejestracja

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

1. Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. projektu mojego wizerunku na fotografiach i filmach oraz na rozpowszechnianie zdjęć i filmów wraz z moim wizerunkiem przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) z siedzibami: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam oraz przez organizatorów ww. projektu w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:

a) rozpowszechnianie w formie druku

b) umieszczenie na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

c) umieszczenie na profilach PNWM w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Youtube, Instagram

d) wykorzystanie mojego wizerunku w sposób umożliwiający identyfikację mojej osoby, w tym z imienia i nazwiska, oraz przenoszenie ww. praw na osoby trzecie i udzielanie dalszych zgód na korzystanie w pełnym zakresie nabytych praw.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgodnie z polityką ochrony danych PNWM (część informacyjna), w tym wizerunku utrwalonego zgodnie z punktem 1.

Zebrane dane zostaną wykorzystane przez wyżej wymienione organizacje wyłącznie w celu zorganizowania wymiany młodzieży.

Rejestracja jest możliwa tylko na cały turnus obozu młodzieżowego. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagany jest podpis(y) opiekuna(ów) prawnego(ych) w osobnym formularzu, który zostanie przez nas wysłany.

Po kliknięciu na »Wyślij rejestrację«, proszę czekać na informację zwrotną wysłaną z tej strony.

26 +11 =
wymiana_mlodziezy/2023polanica_rejestracja.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/19 23:48 przez Volker Löschhorn